Mahlamäe, Peedu-vana tiigi kinniajamine

1. Leppisime kokku objektil kohtumise aja, hindasime olukorda ja tegime hinnapakkumise.
2. Juurisime kännurehaga puujuured välja.
3. Alustasime vanast tiigist järk-järgult vee mahalaskmisega.
4. Kaevasime seejärel kõik muda/setted välja. Planeerisime.
5. Kaevasime kõrvale uue tiigi ning väljakaevatud liivaga täitsime vana tiigi.
6. Tellisime lisaks liiva juurde, et vana tiik saaks korralikult kinni aetud.
7. Samuti omaniku soovil sai uus tee ehitatud

Omanik soovis vana tiigi kinni ajada ja kõrvale uue rajada. Milliseid töid me siis tegime?

.