Ühe võssa kasvanud tiigi korrastamine

Kliendi soovil lõikasime võsa ja juurisime kännud. Puhastasime tiigi setetest ja planeerisime kaldad.